Quyết định số 1343/QĐ-ĐCKS ngày 25 tháng 12 năm 2017 về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở. Theo Quyết định do Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Đỗ Cảnh Dương ký nội dung là: Công bố Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 01: 2017/ĐCKS, Mẫu đất - Xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học - Phương pháp phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: