Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn

        Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030.

        Quy hoạch đặt mục tiêu bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn các giá trị di sản trong Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn như bảo tàng thiên nhiên về địa chất, sinh học và lịch sử văn hóa dân tộc bản địa dưới dạng các công viên chuyên đề bao gồm: Công viên địa văn hóa, Công viên địa sinh học, Công viên khoa học địa chất.

        Bên cạnh đó, khai thác các giá trị di sản trong Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn thông qua quy hoạch đầu tư để phát triển dưới dạng mô hình kinh tế du lịch, qua đó thu hút người dân tham gia trực tiếp làm du lịch cộng đồng. Thông qua quy hoạch đầu tư, biến công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành khu du lịch quốc gia.

        Phạm vi quy hoạch bao gồm bốn huyện vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang (Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ) với tổng diện tích là 2.356,8 km2.

        Theo Quyết định, sẽ quy hoạch đầu tư bảo tồn các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa – lịch sử và đa dạng sinh học thông qua quy hoạch xây dựng 3 công viên chuyên đề theo các loại hình di sản đặc thù có ý nghĩa khoa học, giáo dục và văn hóa tầm quốc gia, quốc tế. Cụ thể, sẽ đầu tư xây dựng Công viên khoa học địa chất tại khu vực huyện Mèo Vạc và đầu tư xây dựng Công viên Địa sinh thái tại khu vực huyện Yên Minh và huyện Quản Bạ.

       Quyết định cũng nêu rõ, quy hoạch đầu tư 4 trung tâm du lịch khai thác phát huy giá trị các di sản phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua đầu tư phát triển du lịch gồm:  Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử Đồng Văn; Trung tâm du lịch khoa học, mạo hiểm và thương mại cửa khẩu Mèo Vạc; Trung tâm du lịch sinh thái đô thị xanh Yên Minh; Trung tâm du lịch vui chơi giải trí Quản Bạ.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: www.monre.gov.vn