Đại hội Đảng các cấp

Kiểm tra thực địa Đề án “Đánh giá tiềm năng quặng thiếc, chì-kẽm vùng Kẻ Tằng-Nậm Giọn, huyện Anh Sơn và Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An” do Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ thực hiện.

Báo cáo với Đoàn Công tác, ThS. Hồ Văn Tú, Phó Liên Đoàn trưởng và KS. Quách Tố Kim, Chủ nhiệm Đề án đã cho biết: “Kết quả đề án đã làm rõ cấu trúc địa chất của vùng Kẻ Tằng-Nậm Giọn gồm đá vôi, đá vôi silic hệ tầng La Khê (C1lk), hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs), đá granit, aplit phức hệ Bản Chiềng (G/Ebc). Đã xác định được đới biến đổi skarn giữa đá granit và đá vôi, greisen liên quan mật thiết với quặng hóa thiếc và chì-kẽm; Đã khoanh định trên mặt được một số thân quặng thiếc đủ điều kiện bố trí công trình khoan”.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Vụ Địa chất.