Kết luận thanh tra mỏ kẽm chì Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác tại mỏ kẽm chì Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên

Các tin liên quan