Liên đoàn INTERGEO

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội
ĐT: 04.37 551 836; Fax: 04. 37 543 054
Website: www.intergeovn.com

I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Tiền thân của Liên đoàn INTERGEO là Đoàn C1 thành lập ngày 5/11/1966 theo Quyết định số 241/TCĐC của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất.

Tháng 10/1977, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 147/CP thành lập Liên đoàn Địa chất C.

Ngày 26/11/1983, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có Quyết định số 30/HĐBT đổi tên Liên đoàn Địa chất C thành Liên đoàn INTERGEO. tên này được giữ cho đến nay.

Hiện nay, Liên đoàn INTERGEO đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 52/2011/QĐ - ĐCKS ngày 22/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

II.CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban lãnh đạo Liên đoàn INTERGEO:

Liên đoàn trưởng: Đồng Văn Giáp
Phó Liên đoàn trưởng: ThS ĐVL. Phạm Đại

2. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc:
- Văn phòng
- Phòng Tổ chức - Lao động
- Phòng Kế toán - Thống kê
- Phòng Kế hoạch
- Phòng Kỹ thuật
- Văn phòng Đại diện Liên đoàn INTERGEO tại CHDCND Lào
- Phòng Công nghệ - Thi công khoan
- Phòng Phân tích
- Đoàn INTERGEO - 2
- Đoàn INTERGEO - 4
- Đoàn INTERGEO - 6
- Đoàn INTERGEO - 88