Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014 Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Ngày 27 tháng 3 năm 2014, Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, năm 2014. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng, đồng chí Đỗ Cảnh Dương, Phó Tổng Cục trưởng, đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐC&KS.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2013, phương hướng và những nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2014, Báo cáo của Công đoàn cơ quan Tổng cục ĐC&KS và Báo cáo của Thanh tra Nhân dân. Các báo cáo đã nêu bật những thành tích đã đạt được trong năm qua về công tác tham mưu, quản lý nhà nước, thu nhập của người lao động, công tác tổ chức cán bộ, đoàn thể...Theo đó, thu nhập bình quân của cán bộ công chức đạt gần 7,5 triệu đồng/tháng/người. Cán bộ, công chức trong cơ quan phấn khởi hăng say lao động, nội bộ đoàn kết, không có khiếu kiện.

Đoàn Chủ tịch - Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014 Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Đoàn Chủ tịch

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết hăng say lao động, vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan Tổng cục. Trong năm tới, phát huy những thành tích đã đạt được đề nghị các cán bộ, công chức tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch. Tổng Cục trưởng chỉ đạo: Với cơ cấu tổ chức mới là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, trong những năm tới, nhiệm vụ của Ngành Địa chất còn rất nặng nề. Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên đất liền, biển đảo và đặc biệt là điều tra đánh giá khoáng sản ẩn sâu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Chiến lược khoáng sản đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đặt ra nhiều thách thức mới. Để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó, trong mỗi chúng ta phải ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao. Mỗi chúng ta phải luôn luôn không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ và có trách nhiệm đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận có đủ trình độ, có tâm và yêu nghề để gánh vác trọng trách lớn lao sau này. Để có được một lực lượng cán bộ, công chức tinh gọn, có trình độ, trách nhiệm của người lãnh đạo phải quan tâm một cách đầy đủ đến đời sống vật chất cũng như điều kiện làm việc. Có như vậy, cán bộ, công chức này mới chuyên tâm cho công việc, từ đó làm công tác tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục một cách tốt nhất.

Tại Hội nghị cũng đã tổ chức bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2014-2015 và phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan. Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, nhiều cá nhân, tập thể đã được Công đoàn các cấp tặng bằng khen.

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014 Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng Tổng cục./.

Các thẻ (tags):