Thông tư số 39/2017/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2017
Thông tư số 39/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ TN&MT v/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000
,
Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2017
Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ TN&MT V/v ban hành về tiêu chuẩn, mức chi công tác phí và chi hội nghị trong các đơn vị thuộc Bộ TN&MT
,
Quyết định số 2571/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017
Quyết định số 2571/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
,
Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2017
Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT về việc Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
,
Quyết định số 1770/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2017
Ngày 21 tháng 7 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 1770/QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2017, căn cứ vào Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
,
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017
Ngày 31 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP qui định một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
,
Thông tư số: 13/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2017
Thông tư số: 13/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2017 ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh.
,
,
Các tin khác
© Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.
Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734.
Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
,