Đại hội Đảng các cấp

Thông báo kết luận

Thông báo kết luận số 591/TB-ĐCKS ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về tình hình thực hiện 02 nhiệm vụ thuộc đề án 47

Ngày 04 tháng 6 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện đề án: “Bay đo từ trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt nam” và “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven biển Việt Nam”...

Các thẻ (tags):

Thông báo kết luận số: 509/TB-ĐCKS ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt II

Ngày 02  tháng 6 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp Nghe Vụ Khoáng sản báo cáo kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt II...

Các thẻ (tags):

Thông báo kết luận số: 308/TB-ĐCKS của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2014

Ngày 08 tháng 5 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 5/2014...

Các thẻ (tags):

Thông báo kết luận số: 150/TB-ĐCKS của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu mỏ than Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 22 tháng 4 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT mỏ than Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh do Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất thực hiện...

Các thẻ (tags):

Thông báo số: 149 /TB-ĐCKSngày 23 tháng 4 năm 2014 của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước mỏ than Mông Dương, Cẩm Phả

Ngày 23 tháng 4 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT mỏ than Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh do Liên đoàn Vật lý Địa chất thực hiện...

Các thẻ (tags):

Thông báo kết luận số: 19/TB-ĐCKS của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2014

Ngày 08 tháng 4 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 4/2014...

Các thẻ (tags):

Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước mỏ than Vàng Danh, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 11 tháng 4 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT mỏ than Vàng Danh, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh do Trung tâm Kiểm định công nghệ địa chất thực hiện.
Các thẻ (tags):

Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước mỏ đất hiếm – fluorit – barit Đông Pao, Lai Châu

Ngày 10 tháng 4 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT mỏ đất hiếm - fluorit - barit Đông Pao, Lai Châu do Trung tâm Kiểm định công nghệ địa chất thực hiện.
Các thẻ (tags):

Thông báo số: 716/TB-ĐCKS của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về công tác tổ chức đối với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa chất, khoáng sản

Ngày 31 tháng  3 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức đối với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa chất, khoáng sản...

Các thẻ (tags):