• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Trả lời:

Quyền lợi và nghĩa vụ của các nhân thăm dò khoáng sản được quy định cụ thể như sau:

Xem chi tiết...

nhưng lại không quy định có phải trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng hay không. Điểm c khoản 2 Điều 16 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản quy định:“Kết thúc thăm dò nâng cấp trữ lượng, trình kết quả thăm dò cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Khoáng sản” mà không quy định việc thẩm định, phê duyệt kết quả thăm dò. Đề nghị hướng dẫn cụ thể.

Xem chi tiết...

trường hợp có sự thay đổi về trữ lượng thì cơ quan quản lý nhà nước có điều chỉnh lại mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không?

Xem chi tiết...

Trả lời:

Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Xem chi tiết...

Trả lời:

Thành viên của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định như sau:

Xem chi tiết...

Trả lời:

Nếu khu vực có sét làm gạch, ngói không thuộc diện khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản thì sẽ phải tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (phê duyệt kế hoạch đấu giá, lập hồ sơ mời đấu giá, tổ chức phiên đấu giá v.v…) được thực hiện theo quy định của Nghị đinh số 22/2012/NDD-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Ngoài ra, sẽ phải thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như của Bộ Tài chính về các nội dung khác có liên quan như: xác định giá khởi điểm, bước giá; quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (trong trường hợp UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng đầu giá quyền khai thác khoáng sản mà không do tổ chức đấu giá chuyên nghiệp thực hiện).

Xem chi tiết...

cho các doanh nghiệp để phục vụ cho các nhà máy chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đến nay giấy phép khai thác vẫn còn hiệu lực. Đối với những khu vực này việc công bố các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh hay thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem chi tiết...

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Khoáng sản năm 2010, việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện ở khu vực hoạt động khoáng sản, chỉ trừ các khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Xem chi tiết...

Trong khi đó hộ gia đình có nhà máy sản xuất gạch 20 triệu viên/năm thì rõ ràng không hợp lý, bất cập. Vậy trong thực tiễn thực hiện như thế nào, nếu theo quy định này?

Xem chi tiết...

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.