• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

DỰ THẢO HƯỚNG DẪN GIẢI THƯỞNG KHOÁNG SẢN ASEAN

Một trong những chiến lược chính của Kế hoạch Hành động Hợp tác ASEAN về Khoáng sản (AMCAP) là khuyến khích phát triển khoáng sản bền vững về môi trường và xã hội.
Để thực hiện chiến lược này, Nhóm công tác chuyên trách (STF) đã được thành lập theo chỉ đạo của ASOMM và được giao nhiệm vụ tổ chức Giải thưởng Khoáng sản ASEAN nhằm ghi nhận những đóng góp về thực hành khoáng sản tốt nhất trong phát triển khoáng sản bền vững về môi trường và xã hội.

Mục tiêu giải thưởng:
- Thúc đẩy phát triển khoáng sản bền vững về mặt môi trường và xã hội.
- Cải thiện nhận thức/ hình ảnh chung của ngành công nghiệp khai khoáng.
- Phổ biến cách thức thực hành tốt nhất trong lĩnh vực khoáng sản (khai thác, vận chuyển, chế biến,...).
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về các cách thức thực hành phát triển khoáng sản bền vững về mặt môi trường và xã hội tốt nhất.
- Khuyến khích sự tham gia và đầu tư của các lĩnh vực tư nhân.
- Cải thiện và nâng cao các cách thức thực hành tốt nhất trong ngành công nghiệp khai khoáng.
- Tăng cường hợp tác trong khu vực và khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm.
- Đẩy mạnh sự tham gia của lĩnh vực tư nhân vào phát triển cộng đồng.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.