• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

15. Thủ tục Nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất

(Thủ tục hành chính cấp Trung ương - Lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Ban hành kèm theo Quyết định số 563/QĐ-BTNMT  ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản nộp các mẫu vật thu thập, mẫu vật mới phát hiện trong quá trình thi công vào Bảo tàng Địa chất trụ sở tại thành phố Hà Nội hoặc tại chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận kiểm tra quy cách, số lượng, chất lượng của mẫu vật và thông tin kèm theo mẫu vật do tổ chức, cá nhân thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản nộp vào Bảo tàng Địa chất.

- Bước 3. Trả kết quả

Khi nhận được đầy đủ mẫu vật và hồ sơ hợp lệ, Bảo tàng Địa chất cấp Giấy xác nhận nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản cho tổ chức, cá nhân nộp theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2014.

b. Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp tại Bảo tàng Địa chất, số 06 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc chi nhánh của Bảo tàng Địa chất tại thành phố Hồ Chí Minh.

c. Thành phần hồ sơ:

- Mẫu vật địa chất, khoáng sản

- Bộ Phiếu ghi mẫu vật địa chất lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2014.

d. Số lượng hồ sơ:

- Mẫu vật địa chất, khoáng sản.

- Hai (02) bộ Phiếu ghi mẫu vật địa chất.

đ. Thời hạn giải quyết:

Không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ mẫu vật và hồ sơ hợp lệ, Bảo tàng Địa chất hoàn thành việc kiểm tra, tiếp nhận mẫu vật và cấp Giấy xác nhận nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản cho tổ chức, cá nhân nộp.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo tàng Địa chất.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo tàng Địa chất.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản.

i. Lệ phí (nếu có): không

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục 1. Phiếu mẫu vật địa chất (Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2014);

- Phụ lục 2. Giấy xác nhận nộp mẫu vật địa chất (Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2014).

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010.

- Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất.

Sự kiện nổi bật

Đơn vị trực thuộc

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng nhập

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

007458558
Hôm nayHôm nay1573
Tháng nàyTháng này53442
Thành viên 0
Khách 62

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.