• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Đề xuất nội dung chương trình hợp tác AMCAP 2016-2020

        Hội nghị cấp cao ASEAN về khoáng sản lần thứ 14, tổ chức vào tháng 10 năm 2014, tại Siem Reap, Campuchia các nước thành viên nhất trí là đồng ý ủy quyền cho Malaysia là nước dẫn đầu xây dựng AMCAP 2016-2020.

        Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhận được Dự thảo AMCAP 2016-2020 do Malaysia gửi. Để có căn cứ xây dựng chương trình hợp tácAMCAP giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị các Cục, Vụ và các đơn vị trực thuộc nghiên cứu Dự thảo và đề xuất các nội dung, chương trình hợp tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và với kế hoạch trong Dự thảo.

        Đề xuất gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế trước ngày 06 tháng 02 năm 2015.

Văn phòng Tổng cục./.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.