• Thứ bảy, 21 Tháng 10 năm 2017
  • Thứ bảy, 21 Tháng 10 năm 2017

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2010-2014 thuộc Chương trình TNMT 03/10-15

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2010-2014 thuộc Chương trình TNMT 03/10-15

TT

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì, phối hợp

Thời gian

Tổng KP (tr. đồng)

Đã nghiệm thu

Bắt đầu

Kết thúc

1

TNMT.03.01: Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích xử lý hiện đại để phân tích luận giải tài liệu địa vật lý khu vực nhằm khoanh định các diện tích triển vọng khoáng sản ẩn sâu lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền)

Liên đoàn Vật lý Địa chất

2010

2011

858

x

2

TNMT.03.02: Chỉnh lý để xuất bản bản đồ địa chất khoáng sản Việt Nam, tỉ lệ 1:1.000.000 hội nhập chương trình “Một địa chất quốc tế” (International One Geology)

Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất

2010

2011

879

x

3

TNMT.03.03: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con người.

Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm

2010

2011

1 050

x

4

TNMT.03.04: Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của các đứt gãy hoạt động trong Neogen và Đệ tứ. Dự báo khả năng và mức độ gây ra tai biến địa chất của chúng

Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc

2010

2011

777

x

5

TNMT.03.05: Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa vật lý hiện đạ trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 và áp dụng thử nghiệm cho nhóm tờ Tân Biên

Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam

2010

2011

749

x

6

TNMT.03.06: Biên tập, hoàn chỉnh để xuất bản bản đồ trường trọng lực Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 (phần đất liền)

Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

2010

2011

892

x

7

TNMT.03.07: Nghiên cứu xác lập tổ hợp phương pháp địa vật lý nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, đánh giá nguyên liệu khoáng chất công nghiệp (feldspar, barit)

Liên đoàn Intergeo, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

2010

2011

610

x

8

TNMT.03.13: Nghiên cứu cơ sở khoa học, xác lập tiêu chí và phương pháp xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Văn phòng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Tháng 01/2011

Tháng 12/2012

1 001

x

9

TNMT.03.17: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

Văn phòng Tổng cục

Tháng 01/2011

Tháng 12/2012

684

x

10

TNMT.03.18: Nghiên cứu xây dựng các mô hình kiểu mỏ urani trong cát kết ở Việt Nam

Liên đoàn địa chất xạ - hiếm

Tháng 01/2011

Tháng 12/2012

1 141

x

11

TNMT.03.19: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định khu vực có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con người để tiến hành khảo sát, đánh giá chi tiết

Liên đoàn Vật lý Địa chất

Tháng 01/2011

Tháng 12/2012

1 021

x

12

TNMT.03.20: Nghiên cứu chế tạo máy đo điện, phóng xạ đường bộ và từ phục vụ điều tra, thăm dò khoáng sản

Liên đoàn Vật lý Địa chất

Tháng 01/2011

Tháng 12/2012

1 420

x

13

TNMT.03.21: Nghiên cứu đánh giá giá trị kinh tế các loại tài nguyên khoáng sản làm cơ sở xác định giá trị khoáng sản trong Tổng thu nhập quốc nội (GDP), định hướng chính sách đầu tư trong lĩnh vực địa chất- khoáng sản

Văn phòng Tổng cục

Tháng 01/2011

Tháng 12/2012

839

x

14

TNMT.03.25 Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích mẫu phóng xạ trên máy phổ ORTEC-GEM-30 và máy phân tích tổng hoạt độ Alpha, Beta UMF – 2000

Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm

2012

2014

1 266

 

15

TNMT.03.26 Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá triển vọng khoáng sản kim loại (sắt, chì – kẽm, đồng…) dưới sâu bằng phương pháp địa vật lý hiện đại. Áp dụng thử nghiệm trên 03 cụm dị thường địa vật lý từ và trọng lực

Liên đoàn Vật lý Địa chất

2012

2014

2 254

x

16

TNMT.03.27 Nghiên cứu xây dựng Quy trình phân tích định lượng các nguyên tố chính trong quặng bauxite, đá vôi bằng phương pháp huỳnh quang tia X (XRF)

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất

2012

2014

1 253

 

17

TNMT.03.36 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình các kiểu mỏ đất hiếm ở Tây Bắc Việt Nam

Liên đoàn Địa chất xạ hiếm

2013

2015

2 380

 

18

TNMT.03.38 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thành lập bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên. Áp dụng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Liên đoàn Vật lý Địa chất

2013

2015

1 664

 

19

TNMT.03.39 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế nâng cao hiệu quả quản trị tài nguyên khoáng sản

Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản

2013

2014

959

 

20

TNMT.03.40 Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học, đề xuất định hướng sử dụng cho các khoáng chất công nghiệp apatit, dolomit, feldspat, caolin, sericit của Việt Nam

Tạp chí Địa chất

2013

2014

984

 

21

TNMT.03.46 Nghiên cứu, bổ sung, cập nhật tài liệu địa chất – địa vật lý biển để xuất bản bản đồ địa chất, tài nguyên địa chất Việt Nam và các vùng biển kế cận tỉ lệ 1:1.000.000

Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất

2013

2015

2 453

 

22

TNMT.03.49 Nghiên cứu xây dựng tiêu chí để hiệu đính, lắp ghép các nhóm tờ bản đồ địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1:50.000. Áp dụng thử nghiệm tại một số nhóm tờ thuộc vùng Đông Bắc Bắc Bộ

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc

2014

2015

2 193

 

23

TNMT.03.50 Nghiên cứu cấu trúc trường quặng dải Sin Quyền - Lũng Po phục vụ dự báo triển vọng quặng ẩn sâu

Văn phòng Tổng cục

2014

2015

1 582

 

24

TNMT.03.51 Nghiên cứu xây dựng quy định về yêu cầu kỹ thuật cho các máy đo địa vật lý trong điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản

Liên đoàn Vật lý Địa chất

2014

2015

1 327

 

25

TNMT.03.52 Nghiên cứu quy luật phân bố quặng hóa kim loại hiếm Liti trong đới Kon Tum, định hướng cho công tác điều tra, phát hiện quặng kim loại hiếm

Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ

2014

2015

1 499

 

26

TNMT.03.53 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các quy trình phân tích các nhóm nguyên tố urani, thori, đất hiếm trong đất, đá, nước trên hệ thiết bị ICP-MS Agilent 7700x

Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm

2014

2015

1 501

 

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Vụ KHCN&HTQT.

Sự kiện nổi bật

Đơn vị trực thuộc

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng nhập

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

007384968
Hôm nayHôm nay1457
Tháng nàyTháng này42487
Thành viên 0
Khách 39

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.