• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

11. Thủ tục cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, khoáng sản

(Thủ tục hành chính cấp Trung ương - Lĩnh vực địa chất, khoáng sản)

11. Thủ tục cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, khoáng sản

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thu thập dữ liệu về địa chất, khoáng sản nộp văn bản, phiếu yêu cầu trực tiếp tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất, số 6 đường Nguyên Hồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ

Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra văn bản, phiếu yêu cầu và hồ sơ kèm theo (nếu có). Trường hợp không hợp lệ thì trả lại hồ sơ. Trường hợp hợp lệ thì làm Giấy giới thiệu tới Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất, số 6 đường Nguyên Hồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

-        Bước 3. Cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản

+ Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Cơ quan quản lý dữ liệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết.

+ Xác nhận dữ liệu đã cung cấp.

b. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất (Địa chỉ số 06 đường Nguyên Hồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

- Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện. Việc gửi yêu cầu qua đường công văn, fax được thực hiện trong trường hợp người yêu cầu là các cơ quan nhà nước.

c. Thành phần hồ sơ:

Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu theo đúng quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

d. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cung cấp dữ liệu do các bên thỏa thuận. (điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất.

- Cơ quan phối hợp: Không.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

 i. Phí, lệ phí: Quy định tại Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản ban hành kèm theo Thông tư số 95/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Phụ lục 2 - Mẫu 1: Mẫu văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về địa chất khoáng sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013).

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010.

- Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

- Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

- Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản.

- Thông tư số 95/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

Sự kiện nổi bật

Đơn vị trực thuộc

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng nhập

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

007457564
Hôm nayHôm nay579
Tháng nàyTháng này52448
Thành viên 0
Khách 81

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.