• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

10. Thủ tục giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản

(Thủ tục hành chính cấp Trung ương - Lĩnh vực địa chất, khoáng sản)

10. Thủ tục giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Trung tâm Thông tin, Lưu trữ Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 đường Nguyên Hồng, quận Đống Đa, Hà Nội tiếp nhận hồ sơ giao nộp dữ liệu về địa chất, khoáng sản.

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra dữ liệu về địa chất, khoáng sản được giao nộp với các nội dung:

+ Tính đầy đủ, hợp lệ của các dữ liệu giao nộp theo kết quả đã được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt, công bố hoặc công nhận, thông qua.

+ Tính thống nhất của dữ liệu ở dạng tài liệu in trên giấy với dữ liệu ở dạng điện tử.

+ Hình thức, quy cách các loại dữ liệu giao nộp.

Trường hợp dữ liệu giao nộp đạt yêu cầu, Trung tâm  Thông tin, Lưu trữ Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cấp Giấy xác nhận giao nộp dữ liệu về địa chất, khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 10 của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013. Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định, biên bản kiểm tra phải nêu rõ các yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện. Trong trường hợp không thống nhất giữa bên giao và bên nhận, Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

- Bước 3. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả kết quả  Giấy xác nhận giao nộp dữ liệu về địa chất, khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân.

b. Cách thức thực hiện:

Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, số 06 đường Nguyên Hồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

c. Thành phần hồ sơ:

- Đối với báo cáo địa chất:

+ Báo cáo địa chất là thông tin về địa chất, khoáng sản của một đề án, dự án nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thăm dò khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận tính hợp pháp và giá trị thông tin trong báo cáo. Báo cáo địa chất bao gồm tài liệu tổng hợp, tài liệu nguyên thủy và các mẫu vật (nếu có).

+ Tài liệu tổng hợp gồm: thuyết minh và các tài liệu tổng hợp được trình bày dưới dạng phụ lục, bản đồ, ảnh minh họa thể hiện đầy đủ các kết quả thực hiện;

+ Tài liệu nguyên thủy là các loại tài liệu được thu thập tại thực địa, bao gồm: các loại nhật ký, sổ thực địa, các loại bản đồ, thiết đồ, sơ đồ, ảnh chụp, băng, đĩa; các kết quả đo đạc;

Báo cáo địa chất sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải được nộp vào Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Các dữ liệu về địa chất, khoáng sản còn lại (trừ báo cáo địa chất): Hình thức, quy cách các loại dữ liệu giao nộp được quy định tại các văn bản quy định riêng của từng loại.

d. Số lượng hồ sơ:

- Đối với báo cáo địa chất: 02 bộ tài liệu in trên giấy và 01 bộ ở dạng tài liệu lưu trữ điện tử.

- Các dữ liệu về địa chất, khoáng sản còn lại (trừ báo cáo địa chất): 01 bộ tài liệu in trên giấy và 01 bộ ở dạng tài liệu lưu trữ điện tử

đ. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận dữ liệu, Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất hoàn thành việc kiểm tra và lập biên bản kiểm tra, cấp Giấy xác nhận giao nộp dữ liệu về địa chất, khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân đã giao nộp dữ liệu.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

i. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục 1: Hình thức, quy cách báo cáo địa chất (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013)

- Mẫu số 1: Bìa 1 thuyết minh (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013)

- Mẫu số 2: Bìa 2 thuyết minh (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013)

- Mẫu số 3: Danh mục tài liệu tham khảo (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013).

- Mẫu số 4: Danh mục các phụ lục kèm theo báo cáo (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013).

- Mẫu số 5: Danh mục bản vẽ kèm theo báo cáo (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013).

- Mẫu số 6: Danh mục tài liệu nguyên thủy (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013).

- Mẫu số 7: Bìa 1 phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013).

- Mẫu số 8: Bìa 1 phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013).

- Mẫu số 9: Cách trình bày bản vẽ (bản đồ, bình đồ …) (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013).

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010.

- Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

- Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản.

Sự kiện nổi bật

Đơn vị trực thuộc

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng nhập

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

007458549
Hôm nayHôm nay1564
Tháng nàyTháng này53433
Thành viên 0
Khách 41

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.