• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Đối với các khu mỏ khoáng sản không phải là vật liệu xây dựng thông thường và than bùn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản (cấp phép khai thác trước ngày 01/7/2011)

cho các doanh nghiệp để phục vụ cho các nhà máy chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đến nay giấy phép khai thác vẫn còn hiệu lực. Đối với những khu vực này việc công bố các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh hay thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trả lời

Thẩm quyền phê duyệt các khu vực có khoáng sản không phải đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 78 của Luật Khoáng sản năm 2010. Về tiêu chí khoanh định làm cơ sở phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản.

Theo đó, khoản 7 Điều 12 Nghị định số 15/2012/NDD-CP đã quy định “Khu vực hoạt động khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01 tháng 7 năm 2011” thuộc diện khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Như vậy, đối với các khu vực như đã nêu không thuộc diện đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, khi Giấy phép khai thác hết hạn thì việc xác định thẩm quyền cấp phép, tương ứng với thẩm quyền phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải thực hiện theo quy định tại Điều 84 và Điều 82 của Luật Khoáng sản năm 2010.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.