• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Đối tượng mỏ nào được phê duyệt tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Khoáng sản năm 2010, việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện ở khu vực hoạt động khoáng sản, chỉ trừ các khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thẩm quyền phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 78 của Luật Khoáng sản. Về tiêu chí khoanh định làm cơ sở phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.