• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Quy định tại khoản 4 Điều 23 Mục 3 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy định quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.

Trong khi đó hộ gia đình có nhà máy sản xuất gạch 20 triệu viên/năm thì rõ ràng không hợp lý, bất cập. Vậy trong thực tiễn thực hiện như thế nào, nếu theo quy định này?

Trả lời

Điều 23 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản quy định điều kiện của hộ kinh doanh (gồm: hộ gia đình, cá nhân, nhóm người có đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản) được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản. Theo đó, khoản 4 Điều này quy định hộ kinh doanh chỉ được phép khai thác với quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.

Trường hợp khai thác với quy mô công suất lớn hơn 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm như nêu trong trường hợp này (khai thác để cung cấp cho nhà máy sản xuất gạch của hộ gia đình với công suất 20 triệu viên/năm) thì hộ gia đình phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp/hoặc Liên hiệp các Hợp tác xã, Hợp tác xã thành lập theo luật Hợp tác xã để bảo đảm “điều kiện cần” của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Khoáng sản. Trên cơ sở đó, tổ chức (doanh nghiệp/Liên hiệp các hợp tác xã/Hợp tác xã) phải lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản để Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (nơi có khoáng sản) cấp phép khai thác.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.