• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hết thời hạn nhưng vẫn còn khoáng sản; các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước đó có nhu cầu khai thác tiếp thì xử lý như thế nào?

Trả lời

Điều 67 Luật Khoáng sản năm 2010 quy định “khai thác tận thu khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ”. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản có thời hạn không quá 05 năm, kể cả thời gian gia hạn Giấy phép.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn một số Giấy phép khai thác tận thu được cấp theo quy định của Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005 đang còn thời hạn. Khi đó, có thể xảy ra các trường hợp:

+ Đối với các Giấy phép khai thác tận thu cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo quy định của Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005: được hoạt động hết thời hạn ghi trong Giấy phép. Khi hết hạn mà còn trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác, việc xem xét cấp phép khai thác mới được thực hiện theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

+ Đối với các giấy phép khai thác tận thu cấp phép khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 sau khi hết hạn, nếu còn khoáng sản thì UBND cấp tỉnh có thể xem xét cấp Giấy phép khai thác tận thu mới.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.