• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản được quy định như thế nào? Việc thăm dò nâng cấp trữ lượng có được thực hiện ngoài khu vực đã được phê duyệt trữ lượng nhưng nằm trong ranh giới của giấy phép khai thác không?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định 15/2012/NDD-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản quy định việc thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản như sau:

Thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản quy định cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác khoáng sản khi thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản từ trữ lượng có mức độ nghiên cứu địa chất thấp lên mức độ nghiên cứu địa chất cao hơn hoặc khi thăm dò nâng cấp từ cấp tài nguyên lên thành cấp trữ lượng trong khu vực được phép khai thác khoáng sản không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản;

Khi thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản có trách nhiệm:

- Thông báo chương trình, kế hoạch, khối lượng công tác thăm dò nâng cấp trữ lượng cho cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp Giấy phép quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản năm 2010 trước khi thực hiện;

- Trường hợp không đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản thì phải hợp đồng với tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Khoáng sản để thực hiện công tác thăm dò nâng cấp;

- Kết thúc thăm dò nâng cấp trữ lượng, trình kết quả thăm dò cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Khoáng sản.

Theo quy định như trên, tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác khoáng sản được thăm dò nâng cấp trữ lượng đối với khu vực ngoài ranh giới đã phê duyệt trữ lượng nhưng phải nằm trong ranh giới khu vực được phép khai thác.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.