• Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017
  • Thứ bảy, 25 Tháng 11 năm 2017

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang làm việc tại tỉnh Quảng Nam: Siết chặt quản lý, dành tài nguyên cho thế hệ mai sau

Ngày 23/7, Đoàn công tác của Bộ TN&MT do đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang phát biểu tại buổi làm việc

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có các đồng chí: Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Quảng Nam đã báo cáo tình hình quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn. Theo đó, đến nay, công tác quản lý đất đai nhìn chung đạt nhiều kết quả khả quan. Tỉnh đã cấp được 738.593 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 437.192 ha trên tổng diện tích cần cấp 453.024 ha (đạt 96,5%). Trong đó, đối với tổ chức: nhóm đất nông nghiệp đạt 98,7%, nhóm đất phi nông nghiệp đạt 81,87%; Đối với hộ gia đình cá nhân: nhóm đất nông nghiệp đạt 94,96%, nhóm đất phi nông nghiệp đạt 96,3%. Tỉnh Quảng Nam cũng đã thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và đất hành lang an toàn đường bộ nhất là phục vụ tốt cho việc mở rộng quốc lộ 1A và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trồng cây lưu niệm tại khu tượng đài

Trong lĩnh vực môi trường, tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tăng cường và đã xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; Thực hiện thanh tra, kiểm tra xử lý các điểm nóng về môi trường; Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch quản lý chất thải rắn và Đề án quản lý chất thải rắn vùng nông thôn cùng các chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ của tỉnh. Bên cạnh đó, Quảng Nam đã tập trung chú trọng nhiều đến việc quản lý khoáng sản, thời gian qua, tỉnh đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra và thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp mạnh tay để ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam đã nêu một số đề xuất, kiến nghị với Bộ TN&MT, đặc biệt trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Để giải quyết phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành được quy định tại Điều 51 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 12 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. Tuy nhiên các quy định này chưa đề cập đến căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cho giai đoạn từ 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014 (kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt).

Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Ngoài ra, dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 và sau 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 với tổng mức đầu tư là 938 tỷ (18 huyện, thành phố), hiện đang triển khai trên địa bàn huyện Núi Thành, TP. Tam Kỳ và 8 xã vùng Đông của huyện Thăng Bình, Duy Xuyên. Tuy nhiên, nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương còn hạn hẹp (năm 2014 không được phân bổ) nên lúng túng và kéo dài thời gian thực hiện dự án. Quảng Nam cũng đề nghị Chính phủ ban hành khung giá các loại đất và Bộ TN&MT ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng bảng giá các loại đất theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 (5 năm/1 lần) để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Báo cáo tại buổi làm việc với Bộ TN&MT, tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, hiện nay trên địa bàn có một số giấy phép khai thác khoáng sản vàng đã hoặc sắp hết thời hạn và đơn vị đã gửi hồ sơ xin gia hạn giấy phép, nếu không được gia hạn hoặc cấp lại giấy phép kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sản xuất của đơn vị và việc làm của người lao động. Một số khu vực đầu tư xây dựng công trình nhưng có khoáng sản titan, cát trắng… chưa được thu hồi, nếu không cho phép thu hồi khoáng sản trước khi xây dựng công trình sẽ lãng phí tài nguyên. Tuy nhiên, đến nay, công tác khoanh định và công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ của Bộ TN&MT thực hiện chưa triệt để nên chưa xác định được thẩm quyền cấp giấy phép khai thác vàng, cát trắng, titan…

Trong khi đó, một số quy hoạch khoáng sản của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ: Công Thương, Xây dựng chưa xác định cụ thể tọa độ các điểm góc khép kín của khu vực được quy hoạch hoặc tọa độ chưa theo đúng hệ tọa độ quốc gia nhưng cũng không ghi chú thuộc hệ tọa độ nào nên khó khăn cho công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản. Quảng Nam cũng đề nghị Bộ TN&MT sớm khoanh định, công bố những khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ còn lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, cho phép UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép khai thác (thu hồi) khoáng sản cát trắng, titan trong khu vực đầu tư xây dựng công trình đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận địa điểm hoặc giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án, nhất là trong Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, Khu công nghiệp Tam Hiệp...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang ghi nhận những bước phát triển vượt bậc của tỉnh và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng cho hay, để công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn Quảng Nam ngày càng có  hiệu quả, tỉnh cần ban hành các chương trình hành động, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền, cụ thể hóa các Nghị quyết Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang chỉ đạo: “Trong thời gian tới cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với hoàn thiện chính sách, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nhất là vùng sâu, vùng xa. Tập trung chỉ đạo nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong 5 nhiệm vụ chủ yếu gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất; Đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tập trung làm tốt công tác định giá đất”.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng nhấn mạnh: “Phải thực hiện việc rà soát hiện trạng các khu vực khoáng sản đề nghị công bố là khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ. Chỉ xem xét, đề nghị đối với các khu vực đáp ứng tiêu chí khoanh định, lựa chọn các đơn vị khai thác có năng lực, kinh nghiệm, khai thác gắn với dự án chế biến sâu, không gây hậu quả xấu tới môi trường. Đối với các khu vực khai thác hết tài nguyên hoặc khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường, không có tài liệu địa chất đánh giá trữ lượng, tài nguyên còn lại thì cần thực hiện đóng cửa mỏ khi giấy phép hết hạn”.

Đối với các khu vực khoáng sản đang bị khai thác trái phép hoặc có nguy cơ khai thác trái phép, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra hiện trạng, khoanh định để báo cáo Thủ tướng chính phủ có giải pháp quản lý hiệu quả, như lựa chọn đơn vị có năng lực để thăm dò, khai thác đúng quy định. Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng đề nghị, tỉnh Quảng Nam cần chú trọng triển khai tốt công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường trên cơ sở làm tốt công tác điều tra cơ bản, gắn các quy hoạch với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời chú trọng đến công tác tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: www.monre.gov.vn.


Sự kiện nổi bật

Đơn vị trực thuộc

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng nhập

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

007458552
Hôm nayHôm nay1567
Tháng nàyTháng này53436
Thành viên 0
Khách 43

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.