Tin thông báo

THÔNG BÁO Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyênvề Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”

Ngày 09 tháng 6 năm 2016, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên đã chủ trì buổi làm việc về các đề án thành phần “Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000” thuộc Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” do các Liên đoàn: Bản đồ Địa chất miền Bắc, Bản đồ Địa chất miền Nam, Địa chất Trung Trung Bộ, Địa chất Bắc Trung Bộ thực hiện.

Các thẻ (tags):

THÔNG BÁO Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên về buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ

Ngày 07 tháng 6 năm 2016, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên đã chủ trì buổi làm việc về các vấn đề liên quan Ủy ban điều phối các chương trình khoa học địa chất Đông và Đông Nam Á (CCOP).
Các thẻ (tags):

Liên đoàn Địa chất Khoáng sản Biển: Thông báo tuyển dụng viên chức, lao động

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt, Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển thông báo tuyển dụng viên chức, lao động đợt 1 năm 2016 như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, SỐ LƯỢNG

1. Vị trí Điều tra Địa chất và thăm dò khoáng sản

Thông báo kết luận số 591/TB-ĐCKS ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về tình hình thực hiện 02 nhiệm vụ thuộc đề án 47

Ngày 04 tháng 6 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện đề án: “Bay đo từ trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt nam” và “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven biển Việt Nam”...

Các thẻ (tags):

Thông báo kết luận số: 509/TB-ĐCKS ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt II

Ngày 02  tháng 6 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp Nghe Vụ Khoáng sản báo cáo kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt II...

Các thẻ (tags):

Thông báo kết luận số: 308/TB-ĐCKS của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2014

Ngày 08 tháng 5 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 5/2014...

Các thẻ (tags):

Thông báo kết luận số: 150/TB-ĐCKS của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu mỏ than Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 22 tháng 4 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT mỏ than Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh do Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất thực hiện...

Các thẻ (tags):

Thông báo số: 149 /TB-ĐCKSngày 23 tháng 4 năm 2014 của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước mỏ than Mông Dương, Cẩm Phả

Ngày 23 tháng 4 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT mỏ than Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh do Liên đoàn Vật lý Địa chất thực hiện...

Các thẻ (tags):