Tin thông báo

Thông báo kết luận số 383/TB-ĐCKS ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tiềm năng nguyên liệu Kaolin và Felspat vùng Việt Thành - Nga Quán, huyện Trấn Yên,

Ngày 26 tháng 02  năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giữa Liên đoàn Địa chất Tây Bắc với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa chất, khoáng sản về nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tiềm năng nguyên liệu Kaolin và Felspat vùng Việt Thành - Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái”...

Các thẻ (tags):

Thông báo kết luận số 382/TB-ĐCKS ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về Đề án vị trí việc làm

Ngày 24 tháng 02  năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp Nghe Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm. Tham dự cuộc họp có: Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên và Thủ trưởng các Cục, Vụ....

Các thẻ (tags):

Thông báo kết luận số 276/TB-ĐCKS ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp triển khai chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Hồng Hà

Ngày 14 tháng 02 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp triển khai chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 13 tháng 02 năm 2014. Tham dự buổi họp có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên; Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ Khoáng sản; Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản và Cục trưởng Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản...

Các thẻ (tags):

Thông báo kết luận số 255/TB-ĐCKS ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại buổi làm việc với Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản về dự thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12 tháng 02 năm 2014, tại trụ sở cơ quan, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã có buổi làm việc với Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản về dự thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông.

Các thẻ (tags):

Kết luận Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về tình hình triển khai tổ chức Hội thảo khoáng sản Titan ASEAN

Ngày 18 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Hội thảo khoáng sản Titan Asean. Tham dự cuộc họp gồm có Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương; đại diện các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Địa chất, Văn phòng Tổng cục và Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất.

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về hoàn chỉnh Thông tư Liên tịch “Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”

Ngày 21 tháng 02 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về hoàn chỉnh Thông tư liên tịch “Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”. Tham dự cuộc họp gồm: Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên, đại diện các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Chính sách và Pháp chế, Văn phòng và Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản.

Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp Ban Tổ chức Hội thảo khoáng sản Titan ASEAN

Ngày 05 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức về triển khai chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoáng sản Titan Asean. Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Ban Tổ chức, đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế và Văn phòng Tổng cục.

Thông báo kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại cuộc họp kỹ thuật nhiệm vụ tính tiền hoàn trả chi phí thăm dò mỏ chì - kẽm Nà Bốp, Pù Sáp, Bắc Kạn và mỏ đất hiếm Đông Pao.

Ngày 03 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì cuộc họp kỹ thuật nhiệm vụ tính tiền hoàn trả chi phí thăm dò mỏ chì - kẽm Nà Bốp, Pù Sáp, Bắc Kạn và mỏ đất hiếm Đông Pao.

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2013

Ngày 02 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao tháng 4. Tham dự buổi họp có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên và Đỗ Cảnh Dương; Lãnh đạo các Cục, Vụ; Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất; Kế toán trưởng cơ quan Tổng cục và chuyên viên tổng hợp Văn phòng.

Thông báo kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại cuộc họp về tiến độ tính tiền sử dụng số liệu theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT.

Ngày 28 tháng 3 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì cuộc họp về tiến độ tính tiền sử dụng số liệu theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT. Tham dự cuộc họp có các đại diện các Vụ: Kế hoạch - Tài chính; Địa chất; Khoáng sản; Văn phòng; Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản; Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất; Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất.