Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Chính sách

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 năm 2014

Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương; người nhiễm  HIV, người sau cai nghiện ma túy được vay vốn ưu đãi; áp trần giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2014.
Các thẻ (tags):