CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC Tuần thứ 34 (từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 8 năm 2017)

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC

Tuần thứ 34 (từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 8 năm 2017)

THỨ

NGÀY

LÃNH ĐẠO

TỔNG CỤC

GIỜ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

21/8

Tổng Cục trưởng

Đỗ Cảnh Dương

*)

Đi công tác nước ngoài (đến hết ngày 26/8/2017)

Liên Bang Nga

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên

10h00

Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo.

TP: Vụ TCCB, VPTC; Đảng ủy, Công đoàn

Vụ TCCB chuẩn bị và cùng dự.

Trụ sở Cục KTĐCKS

 

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên

14h00

Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục.

Vụ TCCB chuẩn bị

Tại Phòng PTCT Nguyễn Văn Nguyên

 

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh

14h00

Hội ý chuyên đề về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ. 

Văn phòng cùng dự

PH A605,

 cơ quan Bộ

Ba

22/8

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên

10h00

Tham dự buổi làm việc của Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nghe báo cáo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục ĐC&KSVN và Viện Khoa học ĐC&KS.

Vụ TCCB chuẩn bị và cùng dự

PH A605,

cơ quan Bộ

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên

15h00

Tham dự “Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - ASEAN” (đến hết ngày 25/8/2017)

Vụ HTQTKH và VP cùng đi

Trung Quốc

23/8

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh

14h00

Nghe Văn phòng báo cáo tiến độ xây dựng Cổng Thông tin điện tử Tổng cục ĐC&KS Việt Nam.

TP: Thủ trưởng các Cục, Vụ, các đơn vị trong khu Liên cơ số 6, Phạm Ngũ Lão.

Văn phòng chuẩn bị

PH nhà A

Năm

24/8

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên

09h00

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW5 khóa XII

TP: Công chức và người lao động khối cơ quan, Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, Tạp chí Địa chất.

VPĐU cơ quan phối hợp VPTC chuẩn bị

HT tầng 2

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh

09h00

Làm việc với Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam về công tác Quản lý NN về KS và đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

Vụ KS và Cục KSMT chuẩn bị và cùng dự

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam

Sáu

25/8

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên,

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh

 

Làm việc tại cơ quan

 

*) 08h30, thứ Ba, ngày 22/8: Đoàn Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục làm việc với Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc.

*) 14h00’, thứ Ba, ngày 22/8: Tiến sĩ, Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất Nguyễn Bá Minh (đại diện Tổng cục) tham dự họp Hội đồng tư vấn KH&CN xác định danh mục mở mới năm 2018 - lĩnh vực biến đổi khí hậu. PH A605, cơ quan Bộ.

*) 08h30, thứ Tư, ngày 23/8: Tiến sĩ, Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất Nguyễn Bá Minh (đại diện Tổng cục) tham dự họp Hội đồng tư vấn KH&CN xác định danh mục mở mới năm 2018 - lĩnh vực biển và hải đảo. PH A605, cơ quan Bộ.

*) 14h00, thứ Tư, ngày 23/8: Tiến sĩ, Phó Vụ trưởng Vụ HTQTKH Trịnh Đình Huấn (đại diện Tổng cục) tham dự họp Hội đồng tư vấn KH&CN xác định danh mục mở mới năm 2018 - lĩnh vực đo đạc và bản đồ. PH A605, cơ quan Bộ.

*) 08h30, thứ Năm, ngày 24/8: Đoàn công tác của Tổng cục (Đảng ủy, Vụ TCCB) làm việc với Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam về công tác cán bộ. Tại trụ sở Liên đoàn.

*) 14h00, thứ Năm, ngày 24/8: Tiến sĩ, Phó Vụ trưởng Trịnh Đình Huấn (đại diện Tổng cục) tham dự họp Hội đồng tư vấn KH&CN xác định danh mục mở mới năm 2018 - lĩnh vực quản lý đất đai. PH A605, cơ quan Bộ.

*) 08h00, thứ Sáu, ngày 25/8: Tiến sĩ, Tổng Biên tập TCĐC Nguyễn Thị Bích Thủy (đại diện Tổng cục) tham dự họp Hội đồng tư vấn KH&CN xác định danh mục mở mới năm 2018 - lĩnh vực địa chất, khoáng sản (Vụ HTQTKH chuẩn bị tài liệu liên quan). Tại PH A605, cơ quan Bộ.

Cập nhật lúc 09h00 ngày 21 tháng 8 năm 2017