Khoáng sản

Phát hiện mới của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về tiềm năng quặng titan ở nước ta, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: Tiềm năng lớn hứa hẹn nguồn thu lớn

Kết quả điều tra khảo sát gần đây nhất của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (ĐC&KSVN) cho thấy, tại vùng ven biển các tỉnh miền Trung và Thái Nguyên có tiềm năng lớn về tài nguyên khoáng sản titan, cần kịp thời khoanh định cụ thể, tiếp tục điều tra, thăm dò, bảo vệ để khai thác, sử dụng hợp lý đem lại nguồn thu lớn cho Nhà nước, bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài.

Kiểm tra hoạt động khoáng sản tại một số tỉnh miền trung

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 1467/QĐ-BTNMT về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Đoàn kiểm tra do đại diện lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm trưởng đoàn và các thành viên được cử từ các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Công thương, Xây dựng, Tài chính và Chi Cục trưởng Chi Cục Khoáng sản miền Trung, miền Nam. Tham gia Đoàn kiểm tra còn có một số thành viên là đại diện của UBND tỉnh được tiến hành kiểm tra nêu trên.

Đoàn kiểm tra đã bắt đầu làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 9/10/2007. Dự kiến hoàn thành chương trình kiểm tra vào ngày 15/11/2007. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.