Đại hội Đảng các cấp

Hoạt động của Tổng cục

Họp hoàn chỉnh dự thảo Thông tư “Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản”

Ngày 24 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở cơ quan, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì buổi họp hoàn chỉnh dự thảo Thông tư “Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản”. Tham dự buổi họp có đầy đủ các thành viên trong Ban soạn thảo Thông tư và Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Khối Thi đua III: Đồng thuận ký giao ước thi đua năm 2013

Chiều 12/4, tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, lãnh đạo của 8 Tổng cục và Cục thuộc Khối Thi đua III, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã họp và thông qua kế hoạch, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, đồng thời nhất trí ký giao ước thi đua năm 2013.

Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản năm 2013

Ngày 02 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở cơ quan, Tổng cục ĐC&KS đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Tổng cục cùng toàn thể cán bộ công chức tại cơ quan Tổng cục ĐC&KS.

Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ: “Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ”

Ngày 01 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở cơ quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ: “Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ”. Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tham dự và chỉ đạo buổi họp.

Hội đồng KHCN tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2014

Ngày 27 tháng 3 năm 2013 tại trụ sở cơ quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức họp Hội đồng KHCN tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2014.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ II

         Ngày 26/3 tại trụ sở cơ quan, Đoàn TNCSHCM cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ II và triển khai các hoạt động tháng Thanh niên năm 2013.

         Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Duy Đông - Chánh Văn phòng Đảng ủy, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cùng đông đủ Đoàn viên thanh niên làm việc tại cơ quan Tổng cục.

Báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai về kết quả đánh giá Chương trình KHCN cấp Bộ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

      Ngày 11/3/2013 tại trụ sở cơ quan, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng cùng đại diện các Vụ KHCN&HTQT, KHTC, Địa chất, VP Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã họp báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai về kết quả đánh giá Chương trình KHCN cấp Bộ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

         Tham dự cùng Thứ trưởng còn có Lãnh đạo Vụ KHCN, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Viện Địa chất và Khoáng sản.

Hội nghị: “Quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục giai đoạn 2016-2021”

Ngày 22/02/2013 tại trụ sở cơ quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Hội nghị: “Quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục giai đoạn 2016-2021” nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Tổng cục trong giai đoạn hiện tại và tương lai.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tổ chức lễ trồng cây nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ 2013

Ngày 22/02/2013 tại trụ sở cơ quan, Lãnh đạo Tổng cục cùng các cán bộ chủ chốt của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức lễ trồng cây nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ 2013.