Vụ trưởng: Trần Mỹ Dũng

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Bá Minh

Phó Vụ trưởng: Mai Trọng Tú

 

I.Vị trí và chức năng:

           Vụ Địa chất là tổ chức thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức n