Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Khoáng sản Dương Thanh

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty TNHH Khoáng sản Dương Thanh

Địa chỉ: Số 90, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.382 2028

Địa danh khu vực thăm dò: xã Ngư Thủy và xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Diện tích thăm dò: 120 ha

Thời gian thăm dò: 06 tháng kể từ này được cấp phép