Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì tổ chức các Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan tại Việt Nam đã xây dựng cập nhật lịch trình, nội dung 3 ngày làm việc (ngày 06 - 08 tháng 10 năm 2021) nhiều hoạt động thiết thực, trọng tâm.

KM 06.10

 

Ngày thứ nhất: Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản lần thứ 21 (ASOMM 21). Chủ tịch ASOMM nhiệm kỳ trước phát biểu khai mạc; đảm nhận vai trò Chủ tịch và Phó Chủ tịch ASOMM 2021 sẽ tập trung các nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch của ASEAN về khoáng sản (thương mại và đầu tư khoáng sản; phát triển khoáng sản bền vững; xây dựng năng lực khoáng sản; thông tin và dữ liệu khoáng sản); kết quả hội nghị nhóm công tác chung (JWG) lần thứ năm và thứ sáu.

Về Báo cáo tiến độ dự án tăng cường hợp tác ASEAN về khoáng sản sẽ giới thiệu giới thiệu báo cáo tổng kết: Nghiên cứu triển vọng phát triển hợp tác khoáng sản ASEAN; Nghiên cứu xác định phạm vi hệ thống cơ sở dữ liệu ASEAN, (Hợp phần 1 và 2); Báo cáo tiến độ nghiên cứu tăng cường tiềm năng địa chất và xây dựng chính sách phù hợp phát triển khoáng sản ASEAN.

Về cập nhật hợp tác với diễn đàn Liên chính phủ về khai thác, khoáng sản, kim loại và phát triển bền vững (IGF) giới thiệu tiến độ kế hoạch làm việc luân phiên ASEAN – IGF giai đoạn 2019 – 2021; Thông qua kế hoạch công tác ASEAN-IGF giai đoạn 2022-2025; Báo cáo của các Hiệp hội khai thác khoáng sản trong khu vực ASEAN; Phê duyệt kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản (AMCAPIII) Giai đoạn 2: 2021-2025.

Về nhiệm vụ ưu tiên hàng năm gồm tiến độ các nhiệm vụ ưu tiên năm trong năm 2021; Tiến độ về các giải pháp kinh tế ưu tiên trong lĩnh vực khoáng sản năm 2021; Đề xuất danh sách các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện năm 2022.

Về chuẩn bị ASOMM+3 lần thứ 14 và AMMIN 8 sẽ gồm các hoạt động chính như Dự thảo báo cáo của Chủ tịch ASOMM đệ trình AMMin 8; Báo cáo của nhóm chuyên trách xây dựng AMCAP tại AMMin 8; Tuyên bố chung của AMMIN 8; Kết quả cuộc họp ban giám khảo (BOJ) của giải thưởng khoáng sản ASEAN lần thứ 3 (AMA 3); Cập nhật thời gian thực hiện hoạt động hợp tác năm 2021-2022; Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị thường niên năm 2022; Thông qua báo cáo.

Ngày thứ 2: Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN+3 về khoáng sản (ASOMM+3) lần thứ 14 gồm các diễn tiến và hoạt động chính: Việt Nam phát biểu đảm nhận vị trí Chủ tịch; thảo luận; Kiến nghị từ hội nghị thượng đỉnh ASOMM +3; Trao đổi về triển vọng và phát triển chính sách khoáng sản ASEAN +3. CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC KHOÁNG SẢN ASEAN+3 NĂM 2021 gồm Tóm tắt tiến độ trong kế hoạch hợp tác khoáng sản ASEAN + 3 giai đoạn 2016-2020; Cập nhật tình hình các nhiệm vụ đang triển khai trong kế hoạch công tác ASOMM+3, 2016-2020; Thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về giá trị gia tăng trong lĩnh vực khoáng sản và đá quý; Chia sẻ hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) về công nghệ xanh trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và phục hồi mỏ giữa các nước ASEAN thông qua các hội nghị/hội thảo/tọa đàm; Nâng cao kỹ năng và kỹ thuật để nâng cấp hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN (AMDIS) thông qua các chương trình đào tạo tại ASEAN+3; Thăm dò và phát triển tài nguyên khoáng sản.

Về xây dựng kế hoạch hợp tác khoáng sản ASEAN+3 giai đoạn 2021 - 2026 sẽ tập trung đối với sự thảo kế hoạch hợp tác khoáng sản ASEAN+3, 2021-2026; Cập nhật tiến độ xây dựng kế hoạch hợp tác khoáng sản ASEAN+3, 2021- 2026; Báo cáo của AFMA; Cập nhật đầu mối liên lạc của ASOMM+3; Thông qua thời gian và địa điểm cho Hội nghị tiếp theo; Thông qua Báo cáo.

Ngày thứ 3: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8). Ngoài Lễ khai mạc , tiếp theo sẽ Phát biểu của Chủ tịch AMMIN nhiệm kỳ trước; Đảm nhận vai trò Chủ tịch và Phó chủ tịch AMMIN 8; thảo luận đối với các nội dung liên quan đến các giải pháp và các nhiệm vụ ưu tiên, phát triển cộng đồng ASEAN, kết nối và xuyên suốt gồm các nội dung: Phát triển cộng đồng ASEAN; Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và nền kinh tế tuần hoàn; Báo cáo thực hiện và giám sát Kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản; Báo cáo của Hiệp hội Khai khoáng ASEAN (AFMA); Phân tích của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) về “Vai trò của khoáng sản trong chuyển đổi năng lượng sạch”; Triển vọng phát triển hợp tác khoáng sản ASEAN; Thông qua Kế hoạch hành động hợp tác khoáng sản ASEAN (AMCAP-III) Giai đoạn 2: 2021-2025; Các giải pháp ưu tiên kinh tế trong nhiệm kỳ chủ tịch của Brunei Darussalam năm 2021; Các khuyến nghị của ASOMM đệ trình AMMIN 8; Thông qua tuyên bố chung; Thời gian và địa điểm tổ chức AMMIN 9; Thông qua báo cáo và bế mạc.

N. Bách - Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường