Họp nhóm công tác ASOMM lần thứ 5 và các cuộc họp liên quan

Nhằm thảo luận nội dung trù bị cho chuỗi Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8) và các Hội nghị liên quan dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2021 tại Việt Nam. Từ ngày 29-31/3/2021, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp với Ban thư ký ASEAN tổ chức thành công Họp nhóm công tác ASOMM (JWG) lần thứ 5 và các Cuộc họp liên quan theo hình thức trực tuyến. Nội dung bao gồm:

- Họp nhóm công tác ASOMM lần thứ 5 - 5th ASOMM’s Joint Working Groups (5th JWG);

- Họp Nhóm công tác về Thương mại và Đầu tư khoáng sản lần thứ 18 – 18th Working Group Meeting on Trade and Invesment in Minerals (18th WGTIM);

- Họp Nhóm Công tác về Phát triển khoáng sản bền vững lần thứ 18 – 18th Working Group Meeting on Sustainable Minerals Development (18th WGSMD);

- Họp Nhóm Công tác về Thông tin và Cơ sở dữ liệu khoáng sản lần thứ 18 – 18th  Working Group Meeting on Minerals Information and Database (18th WGMID);

- Họp Nhóm Công tác về Tăng cường năng lực khoáng sản lần thứ 18  – 18th Working Group Meeting on Capacity Building in Minerals (18th WGCBM).

hop truc tuyen

Ảnh chụp các đại biểu tham dự Hội nghị họp nhóm công tác ASOMM lần thứ 5 và các Cuộc họp liên quan