Tổ chức chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Asean về khoáng sản lần thứ 8 (AMMIN 8) và các hội nghị liên quan năm 2021

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Khoáng sản (ASOMM) ra đời vào tháng 12 năm 1995 tại Băng Cốc, Thái Lan dựa trên đề xuất của Ban Thư ký ASEAN và In-đô-nê-xi-a tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 5 được tổ chức vào ở Băng Cốc, Thái Lan. Tại đây, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua chương trình hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản giai đoạn 1996-1998, đồng thời xác định những mục tiêu hợp tác của ASEAN trong lĩnh vực này và thông qua việc thành lập cơ sở dữ liệu về khoáng sản. ASOMM là diễn đàn để các quan chức cấp cao các quốc gia thành viên ASEAN thảo luận nhằm tăng cường hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản, với mục tiêu thúc đẩy phát triển công nghiệp khai khoáng trong khu vực. Cụ thể là hỗ trợ các chương trình công nghiệp hóa cho mỗi quốc gia thành viên và tăng cường các hoạt động thương mại về hàng hóa khoáng sản trong khối ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản (AMMin) được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 04 tháng 08 năm 2005, tại Kuching, Sarawak, Malaysia. Hội nghị AMMin là diễn đàn để các Bộ trưởng ASEAN thảo luận nhằm thúc đẩy triển vọng tăng trưởng trong lĩnh vực khoáng sản ASEAN, đồng thời đề ra các định hướng chính sách cho hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản.

Theo quy định, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM), Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN+3 về khoáng sản (ASOMM+3) được tổ chức hằng năm và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản (AMMin) được tổ chức luân phiên hai năm một lần tại các quốc gia thành viên ASEAN.

 Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản lần thứ 11 (ASOMM 11), Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN+ 3 về khoáng sản (ASOMM+3) lần thứ 4 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 3 (AMMin 3) qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đề xuất được các sáng kiến, các chương trình, dự án nghiên cứu của Việt Nam tại hội nghị nhằm tăng cường các mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam về lĩnh vực khoáng sản. Hội nghị có sự tham dự của các Bộ trưởng ngành khoáng sản (hoặc đại diện có thẩm quyền thay mặt Bộ trưởng), đại biểu đại diện 10 nước thành viên ASEAN gồm: Bru-nây, Căm-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lay-si-a, My-an-ma, Phi-líp-pin, Sing-ga-po, Thái Lan, Việt Nam; đại diện 03 nước đối thoại là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ban Thư ký ASEAN.

ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đến năm 2021, thực hiện trách nhiệm thành viên, Việt Nam luân phiên tổ chức ASOMM lần thứ 21, ASOMM+3 lần thứ 14 và AMMin lần thứ 8. Tại AMMin lần thứ 7 diễn ra từ ngày 10 - 13/11/2019 ở Thái Lan, Việt Nam đã nhận cờ đăng cai tổ chức chuỗi Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thử 8 (AMMin 8) và các Hội nghị liên quan tại Hà Nội, thời gian dự kiến từ ngày 06-08/10/2021. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì tổ chức.