BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC
HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CẤP CAO ASEAN +3 VỀ KHOÁNG SẢN LẦN THỨ 14
Hà Nội, 7/10/2021

Kính thưa các vị quan chức cấp cao các nước ASEAN về khoáng sản

Kinh thưa các vị đại biểu, khách quý,

Trước hết cho phép tôi thay mặt Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính phủ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý đã đến tham dự “Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN +3  về khai khoáng lần thứ 14”

Thưa các quý vị,

Tiếp nối các hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN về khai thác khoáng sản đã tổ chức thành công ngày hôm qua, 6/10/2021, Việt Nam vinh dự được tiếp tục chủ trì điều hành Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN +3  về khai khoáng lần thứ 14 với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, và 3 quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, chúng ta chứng kiến nhiều hoạt động hợp tác về khai thác khoáng sản đã được triển khai và đạt được kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là sự góp mặt của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc khi từng bước đưa ra những đề xuất và hỗ trợ rất cụ thể cho các kế hoạch tổng thể về khai khoáng khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, từng bước, chúng ta đã cùng nhau xây dựng và đưa ra được quan điểm về khai thác khoáng sản bền vững tại các Hội nghị trên thế giới. Mặt khác, chúng ta cũng đã cùng nhau quan tâm, thảo luận, thống nhất và triển khai các nội dung hợp tác khác như chương trình công viên địa chất ASEAN, Chương trình giải thưởng khai thác khoáng sản trong cộng đồng ASEAN, thúc đẩy quản lý hiệu quả trong  khu vực hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong hội nghị hôm nay, tôi mong muốn thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực ASEAN+3, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0: Theo đó liên kết kinh tế sâu rọng và kết nối toàn diện; thúc đẩy khai thác bền vững hướng tới bảo vệ môi trường và bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trên nền tảng đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số và các công nghệ mới; tiếp tục nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao về khai khoáng; và xây dựng môi trường xanh….

Đồng thời, các nước ASEAN+3 cần hỗ trợ ngành khai khoáng khu vực phục hồi và tăng trưởng hậu đại dịch; duy trì và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng sản phẩm khoáng sản một cách bền vững và bổ trợ lẫn nhau; tăng cường hợp tác tài chính, tận dụng khoa học công nghệ, huy động đầu tư tư nhân cho hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, tài chính xanh và phát triển nguồn nhân lực ngành khai khoáng.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng này đối với sự phát triển và thịnh vượng của quốc gia đối với ASEAN +3, Bộ Tài nguyên và Môi trường,  chính phủ Việt Nam với mong muốn đẩy mạnh hợp tác liên kết bền vững trong cộng đồng ASEAN +3. Tại phiên họp này với sự tham gia của các quan chức cấp cao ngành khai khoáng ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng tối mong muốn và đề nghị các quý vị đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và có những ý kiến đóng góp quý báu để hội nghị được hiệu quả.

Với mong muốn đó, tôi tuyên bố khai mạc "Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN+3 về khai khoáng lần thứ 14".

Tôi chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu là quan chức cấp cao ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc về khai khoáng có mặt ngày hôm nay, chúng ta sẽ đóng góp cho sự thành công của hội nghị, đặc biệt là Ban thư ký ASEAN đã cùng chúng tôi thực hiện công việc có ý nghĩa này.

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Cám ơn quý vị!

Nguồn: BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ