Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn b¶o tµng ®Þa chÊt
 

 

                                       

                                                                                    

NỘI DUNG
   Trang chủ
    Giới thiệu
    Bản đồ
    Góp  ý & Liên hệ
CƠ QUAN
   Số6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84.4)
   + 826.6802
   + 826.6802
   + 826.6802
Fax: (84.4)
   + 826.6802

   MAP
    Ban do

LIÊN KẾT WEBSITE
 QUẦY HÀNG LƯU NIỆM

           

   Bảo tàng có các hàng lưu niệm phục vụ khách :

-         Đá và khoáng vật

-         Các mặt đá trang sức

-         Các đồ vật làm bằng đá

-         Băng hình giới thiệu về Bảo tàng điạ chất, các hiện tượng điạ chất.

 

     

 

Trở về trang trướcTrang trước                                                      Đến đầu trangÐầu trang
HOẠT ĐỘNG
  Cộng tác khoa học
  Chương trình tra cứu
  Quầy hàng lưu niệm
  Các ấn phẩm địa chất
MẪU VẬT MỚI
Cuc da
Cúc đá
thuộc kỉ Jura sớm
Bản quyền : Bảo tàng địa chất - Thiết kế : VPtek Co,.Ltd