Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn b¶o tµng ®Þa chÊt

 

 

                                       

                                                                                    

NỘI DUNG

   Trang chủ

    Giới thiệu

    Bản đồ

    Góp  ý & Liên hệ

CƠ QUAN

   Số6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84.4)
   + 826.6802
   + 826.6802
   + 826.6802
Fax: (84.4)
   + 826.6802

   MAP
    Ban do

 

LIÊN KẾT WEBSITE

 

 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRA CỨU MÃU VẬT

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRA CỨU MẪU VẬT 

Bảo tàng địa chất đã bước đầu đưa công nghệ thông tin vào quản lý và tìm kiếm mẫu vật địa chất.

 

Giao diện chính của chương trình tra cứu mẫu vật:

 

Giao diện tìm kiếm mẫu vật

Ngoài chương trình tra cứu mẫu vật, Bảo tàng địa chất còn có chương trình “Quản lý hiện vật” của Cục Di sản Văn hoá; hiện nay đang nghiên cứu xây dựng các chương trình trưng bày bảo tàng để từng bước hiện đại hoá công tác BTĐC. 

Trở về trang trướcTrang trước                                                                                 Đến đầu trangÐầu trang

 

MẪU VẬT MỚI

Cuc da

Cúc đá
thuộc kỉ Jura sớm

Bản quyền : Bảo tàng địa chất - Thiết kế : VPtek Co,.Ltd