Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung, thống nhất tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

        Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3776/BTNMT-VP về việc triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung, thống nhất tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết. (Tải file đính kèm bên dưới).

Tin Văn Phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Các tệp gắn kèm:

Các tin liên quan