THÔNG CÁO BÁO CHÍ
HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG ASEAN VỀ KHOÁNG SẢN LẦN THỨ 8 (8th AMMin)
THE EIGHT ASEAN MINISTERIAL MEETING ON MINERALS (8th AMMin)
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8) được tổ chức trực tuyến ở 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN vào ngày 8 tháng 10 năm 2021. Hội nghị do Ngài Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam chủ trì và Ngài Suy Sem, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia đồng chủ trì.

Tại điểm cầu Việt Nam, Hội nghị có sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số Bộ, ngành địa phương như: Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Sở TN&MT Thành phố Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các doanh nghiệp về khoáng sản như Công ty Cổ phần Masan High - Tech Materials, Công ty Nikel Bản Phúc - Blackstone Minerals, Công Ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) và các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin về Hội nghị. ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì lễ khai mạc AMMin 8 và các Hội nghị liên quan.

Các nội dung chính tại Hội nghị:

(1) Lễ khai mạc chuỗi Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8

(2) Thông qua chương trình Hội nghị

(3) Các vấn đề liên quan đến các giải pháp và các nhiệm vụ ưu tiên ASEAN 2021, phát triển cộng đồng ASEAN, các vấn đề kết nối và xuyên suốt

- Xây dựng cộng đồng ASEAN

- Các vấn đề liên quan đến các giải pháp chính và các nhiệm vụ ưu tiên cho ASEAN 2021 và phát triển cộng đồng ASEAN

- Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền kinh tế tuần hoàn

(4) Báo cáo việc thực hiện và giám sát kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản (AMCAP)

(5) Báo cáo của Hiệp hội khai khoáng ASEAN (AFMA)

(6) Phân tích của cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) về “Vai trò của khoáng sản quan trọng trong chuyển đổi năng lượng sạch”.

(7) Triển vọng phát triển của hợp tác khoáng sản ASEAN

(8) Thông qua kế hoạch hành động hợp tác khoáng sản ASEAN (AMCAP-III) giai đoạn 2: 2021-2025

(9) Các giải pháp kinh tế ưu tiên (PED) trong nhiệm kỳ chủ tịch của BRUNEI DARUSSALAM năm 2021

(10) Các khuyến nghị của ASOMM đối với AMMIN

(11) Thông qua thông cáo báo chí

(12) Trao đổi những vấn đề khác tại Hội nghị

(13) Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức AMMIN 9

(14) Xem xét và thông qua Báo cáo

(15) Chủ tịch AMMIN 8 phát biểu bế mạc

Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận, tóm tắt các vấn đề liên quan đến các giải pháp chính và các nhiệm vụ ưu tiên cho ASEAN 2021 và phát triển Cộng đồng ASEAN, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và nền kinh tế tuần hoàn; tóm tắt về các kết quả chính được hoàn thành bởi ASOMM và Nhóm công tác trong năm 2020, 2021 bao gồm cả tiến độ hợp tác với các đối tácghi nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan để xây dựng, hỗ trợ phát triển chính sách, mục tiêu, nguyên tắc và thực tiễn khai thác khoáng sản bền vững trong ASEAN; đưa ra một tuyên bố ngắn gọn về chính sách: các ưu tiên và lợi ích quốc gia đối với phát triển/ công nghiệp khai thác khoáng sản, bao gồm phát triển và quản trị khoáng sản quốc gia; thông qua “Các khuyến nghị chính về hợp tác khu vực về khoáng sản để ứng phó với các cơ hội và thách thức của một tương lai chuyên sâu về khoáng sản.

Hội nghị Bộ trưởng khai thác khoáng sản ASEAN lần thứ 8 là cơ hội để các nước ASEAN cùng gặp gỡ, kiểm điểm lại quá trình hợp tác đã được triển khai trong thời gian qua, đồng thời thảo luận, thống nhất về những vấn đề hợp tác trọng tâm trong thời gian tới; Hội Nghị lần này sẽ góp phần định hình ngành khoáng sản ASEAN gắn kết, chia sẻ, phát triển bền vững. Trong đó, việc thông qua Tuyên bố chương trình nghị sự ASEAN về khai thác khoáng sản và các mục tiêu thực hiện chương trình nghị sự 2030 sẽ thúc đẩy thực hiện hợp tác khai thác khoáng sản ASEAN một cách toàn diện trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, xanh và bền vững; đóng góp tích cực vào các sáng kiến toàn cầu hiện nay, nâng cao vị thế của ASEAN trên thế giới và cho tương lai của từng thành viên trong Cộng đồng.

Xin trân trọng thông cáo!

 

Nguồn: BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ