Đại hội Đảng các cấp

Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vưc xã Thanh Thủy, huyên Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản khi đáp ứng một trong các tiêu chí: “Khu vực đá vôi, đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng hoặc khoáng sản là phụ gia điều chỉnh làm xi măng đã xác định là nguồn nguyên liệu cho các dự án nhà máy xi măng; …”. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực  thăm dò khoáng sản đá vôi và đôlômit  tại xã Thanh Thủy, huyên Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng.

Địa chỉ: Thôn Trung Hiếu, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.888.828

Địa danh khu vực thăm dò: xã Thanh Thủy, huyên Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Diện tích đề nghị thăm dò: đá vôi 22,16 ha, đôlômit: 30.91 ha

Thời gian thăm dò: 24 tháng.

Văn phòng Tiếp nhận và trả kêt quả

Các tin liên quan