Đại hội Đảng các cấp

Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty Cổ phần Thuận Đức.

Địa chỉ: số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại:

Địa danh khu vực thăm dò: Thăm dò đá granit ốp lát khu vực Hòn Chuông thuộc xã Suối Tiên, xã Diên Tân và xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Diện tích đề nghị thăm dò: 17,45 ha.

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào danh mục khu vực khống đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Công văn số 1771/TTg-KTN ngày 08 tháng 10 năm 2015.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ lựa chọn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ sau 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

 

Văn phòng Tổng tục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.

Các tin liên quan