Đại hội Đảng các cấp

Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam
Địa chỉ: Số 330, đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, tỉnh QuảngNinh.
Điện thoại: (0203) 382731 Fax: (0230) 3623908
Địa danh khu vực thăm dò: Chì kẽm khu vực Nà Bưa, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Diện tích đề nghị thăm dò: 37,32 ha
Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1472/TTg-CN ngày 24/10/2018 về việc bổ sung khu vực không đấu giá
quyền khai thác khoáng sản và cấp phép thăm dò, khai thác quặng chì kẽm tại tỉnh Bắc Kạn.

Văn phòng Tổng tục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.