Đại hội Đảng các cấp

Thông báo số 448/TB-ĐCKS ngày 07 tháng 3 năm 2014 về kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2014

Ngày 05 tháng 3 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 3/2014. Tham dự buổi họp có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên, Đỗ Cảnh Dương; Lãnh đạo các Cục, Vụ; đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất và chuyên viên tổng hợp Văn phòng.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2014; báo cáo của Lãnh đạo các Cục, Vụ và Trung tâm, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã kết luận như sau:

(Xem chi tiết trong tệp gắn kèm)

Các tệp gắn kèm:
Các thẻ (tags):

Các tin liên quan