Đại hội Đảng các cấp

Thông báo số 445/TB-ĐCKS ngày 07 tháng 3 năm 2014 về kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước quặng Apatit

Ngày 07 tháng 3 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT mỏ quặng Apatit khu Mỏ Cóc Lào Cai và mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao và mỏ sắt Làng Cọ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Liên đoàn Địa chất Tây Bắc thực hiện...

Các thẻ (tags):

Các tin liên quan