Đại hội Đảng các cấp

Thông báo kết luận số 383/TB-ĐCKS ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tiềm năng nguyên liệu Kaolin và Felspat vùng Việt Thành - Nga Quán, huyện Trấn Yên,

Ngày 26 tháng 02  năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giữa Liên đoàn Địa chất Tây Bắc với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa chất, khoáng sản về nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tiềm năng nguyên liệu Kaolin và Felspat vùng Việt Thành - Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái”...

Các thẻ (tags):

Các tin liên quan