Đại hội Đảng các cấp

Thông báo kết luận số 382/TB-ĐCKS ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về Đề án vị trí việc làm

Ngày 24 tháng 02  năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp Nghe Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm. Tham dự cuộc họp có: Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên và Thủ trưởng các Cục, Vụ....

Các tệp gắn kèm:
Các thẻ (tags):

Các tin liên quan