Đại hội Đảng các cấp

Thông báo kết luận số: 308/TB-ĐCKS của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2014

Ngày 08 tháng 5 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 5/2014...

Các tệp gắn kèm:
Các thẻ (tags):

Các tin liên quan