Đại hội Đảng các cấp

Thông báo kết luận số 276/TB-ĐCKS ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp triển khai chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Hồng Hà

Ngày 14 tháng 02 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp triển khai chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 13 tháng 02 năm 2014. Tham dự buổi họp có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên; Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ Khoáng sản; Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản và Cục trưởng Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản...

Các thẻ (tags):

Các tin liên quan