Đại hội Đảng các cấp

Thông báo kết luận số 255/TB-ĐCKS ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại buổi làm việc với Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản về dự thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12 tháng 02 năm 2014, tại trụ sở cơ quan, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã có buổi làm việc với Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản về dự thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương; đại diện các Vụ: Khoáng sản, Địa chất, Chính sách và Pháp chế, Văn phòng Tổng cục...

Các tệp gắn kèm:
Các thẻ (tags):

Các tin liên quan