THÔNG BÁO Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên về buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ

Ngày 07 tháng 6 năm 2016, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên đã chủ trì buổi làm việc về các vấn đề liên quan Ủy ban điều phối các chương trình khoa học địa chất Đông và Đông Nam Á (CCOP).

Tham dự buổi làm việc có Vụ Hợp tác quốc tê và Khoa học công nghệ, Văn phòng Tổng cục và Trung tâm Thông tin, Lưu trữ Địa chất.

Các thẻ (tags):

Các tin liên quan