THÔNG BÁO Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh tại buổi làm việc với Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc

Ngày 02 tháng 6 năm 2016, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh đã chủ trì buổi làm việc với Cục Kiểm soát khoáng sản miền Bắc về kế hoạch kiểm tra thu hồi cát từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch và kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Luật khoáng sản 2010. Tham dự buổi họp có các Vụ: Khoáng sản, Chính sách và Pháp chế và Văn phòng Tổng cục.

Sau khi nghe ý kiến của Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự họp, Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh đã chỉ đạo như sau:

(Xem chi tiết trong tệp gắn kèm)

Các thẻ (tags):

Các tin liên quan