Đại hội Đảng các cấp

Liên đoàn Vật lý địa chất: Thông báo tuyển dụng viên chức, lao động

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam phê duyệt, Liên đoàn Vật lý địa chất thông báo tuyển dụng viên chức, lao động năm 2016.

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm).

Các tệp gắn kèm:
Các thẻ (tags):

Các tin liên quan