Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Cục Địa chất Vương Quốc Anh về hợp tác kỹ thuật trong khoa học trái đất.

Xác nhận tầm quan trọng của khoa học trái đất đối với phát triển bền vững quốc gia, tạo sự thịnh vượng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống, nhằm tạo cơ chế cho hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học trái đất; với mục tiêu chính là phát triển các chương trình hợp tác đào tạo nhằm chuyển giao kiến thức và hợp tác nghiên cứu. Bản ghi nhớ này đồng thời củng cố thiện chí và quan hệ hữu nghị giữa hai cơ quan đã được gây dựng từ năm 1992. Ngày 16 tháng 01 năm 2017 tại trụ sở cơ quan, đã long trọng tổ chức Lễ Ký kết Bản ghi nhớ giữa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam với Cục Địa chất Vương Quốc Anh về hợp tác kỹ thuật trong khoa học trái đất.

PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương cùng GS.TS. John Ludden trao Biên bản Ghi nhớ tại buổi Lễ

PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương cùng GS.TS. John Ludden trao Biên bản Ghi nhớ tại buổi Lễ

Chủ trì Lễ Ký kết có PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, GS.TS. John Ludden - Giám đốc Điều hành, Cục Địa chất Vương Quốc Anh (BGS). Tham dự buổi Lễ còn có TS. Martin Smith, Giám đốc Khoa học, Bộ phận Toàn cầu Cục Địa chất Vương Quốc Anh (BGS), TS. Nguyễn Văn Nguyên - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,  GS.TS Trần Văn Trị - Tổng hội Địa chất Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Nội dung chính của Bản ghi nhớ gồm các chủ đề sau:

- Tổ chức các khóa đào tạo và trao đổi chuyên gia;

- Nghiên cứu và điều tra tài nguyên khoáng sản trên đất liền và ngoài biển; đánh giá và luận giải tài liệu địa chất trong đó tập trung vào địa chất đáy biển, khoáng sản biển sâu và thăm dò các mỏ ẩn sâu;

- Lập bản đồ địa chất và xây dựng bản đồ số;

- Xây dựng hệ thống thông tin địa chất và quản lý cơ sở dữ liệu (chuyển giao phần mềm, sách hướng dẫn và cơ sở dữ liệu mẫu).

Tổng Cục trưởng, PGS.TS Đỗ Cảnh Dương phát biểu tại buổi Lễ

Tổng Cục trưởng, PGS.TS Đỗ Cảnh Dương phát biểu tại buổi Lễ

Tại Lễ ký kết, Tổng Cục trưởng, PGS.TS Đỗ Cảnh Dương phát biểu: Bản ghi nhớ trên sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản giữa hai Bên nhằm đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về địa chất và khoáng sản, đào tạo nguồn nhân lực quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản của Việt Nam. Đồng thời sẽ thúc đẩy việc trao đổi thông tin về khoa học và công nghệ, tổ chức các hoạt động liên quan đến kế hoạch, chiến lược điều tra địa chất quốc gia và các chuyến thăm của cán bộ, nhân viên trong các chương trình nghiên cứu hai bên cùng quan tâm, PGS.TS Đỗ Cảnh Dương khẳng định.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương trao quà lưu niệm cho GS.TS. John Ludden

PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương trao quà lưu niệm cho GS.TS. John Ludden

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

 

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

Văn phòng Tổng cục./.